برچسب: روند بهبود زخم

پوست مرده روی زخم

پوست مرده روی زخم بافت مرده که از روی پوست سالم زیرش در حال جدا شدن است را “Eschar” می گویند، که عمدتا در سوختگی ها و زخم های بستر شاهد تشکیل بافت “Eschar”هستیم. این بافت اغلب به رنگ قهوه ای و یا سیاه می باشد. {این کلمه را نباید با کلمه اسکار (scar) به […]

ادامه مطلب