روز: مارس 10, 2019

پوست مرده روی زخم

پوست مرده روی زخم بافت مرده که از روی پوست سالم زیرش در حال جدا شدن است را “Eschar” می گویند، که عمدتا در سوختگی ها و زخم های بستر شاهد تشکیل بافت “Eschar”هستیم. این بافت اغلب به رنگ قهوه ای و یا سیاه می باشد. {این کلمه را نباید با کلمه اسکار (scar) به […]

ادامه مطلب