روز: آگوست 8, 2018

درد پاشنه پا

درد پاشنه پا درد پاشنه پا در نواحی زیر پاشنه و یا اطراف آن احساس می شود. درد، آغاز تدریجی دارد، و هیچ گونه آسیب و صدمه ای را به همراه ندارد. پوشیدن کفش های تخت، یکی از عوامل تشدید کننده درد پاشنه پا می باشد. در برخی مواقع، درد پاشنه پا در نواحی از انگشتان نیز […]

ادامه مطلب