بارگذاری...

درمان زخم بستر

زخم بستر در افرادی که مجبور هستند مدت زمانی طولانی در یک مکان و حالت قرار گیرند ، ایجاد می شود . زخم بستر بیشتر در افراد پیر ،ضعیف ،فلج یا افرادی که به دلیل وجود بیماری باید مدت زمان طولانی را در تخت استراحت کنند ،شایع است .

زخم پای دیابتی

افراد مبتلا به دیابت، اغلب با تخریب بافت های عصبی رو به رو می شوند. این بدین معناست که، اعصابی که حس درد را از مغز به پاها منتقل می کنند، به خوبی کار نمی کنند و در نتیجه، احتمال آسیب پاها در افراد دیابتی بیشتر می باشد، حتی خود فرد نیز متوجه ایجاد زخم و یا تاول نخواهد شد.